bezárviac

Na ničenie bzdôch, ktoré sa s cieľom prezimovania stiahnu do uzatvoreného priestoru (bytu).