bezárviac

Obsahuje pohlavný feromón

Ochrana proti osám vo voľnom prostredí s dostrekom až 3 metre