Spoločnosť BÁBOLNA BIO je popredným výrobcom a distribútorom biocídnych výrobkov v strednej Európe s viac než 55 ročnou históriou. Našou hlavnou činnosťou v rámci Slovenskej republiky je distribúcia širokého sortimentu rodenticídnych či insekticídnych produktov a v neposlednom rade poskytovanie služieb profesionálej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, ochrana proti parazitom, komárom a holubom). Na Slovensku pôsobíme viac než 20 rokov, kde našou prioritou je poskytovať kvalitné a účinné služby, ktoré pravidelne auditujeme a zdokonaľujeme za účelom maximálnej spokojnosťi našich klientov. Veľky dôraz kladieme na operatívnosť a dostupnosť širokého sortimentu prípravkov pre našich partnerov, ktorí distribuujú naše produkty v rámci obchodných sietí konečným úžívateľom.

V rámci posilnenia nášho dobrého mena a naplnenia cieľov eliminovania rizík v ochrane životného prostredia sme úspešne zaviedli a obhájili systém Manažérstva kvality a environmentu EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Zároveň v roku 2016 sa nám poradilo ako prvej spoločnosti na Slovensku obhájiť normu EN 16636 - Manažérstvo služieb na hubenie škodcov. Požiadavky a kompetentnosť. Je prvým celoeurópskym štandardom v profesionálnej regulácii škodcov a vďaka ktorej je našim cieľom ponúknuť našim partnerom vysoko kvalifikovaných odborníkov, pre dokumentovanie overiteľnej a účinnej vykonanej práce či navrhovaných technologických postupov.

Prezrite si sortiment našich produktov a v prípade akýchkoľvek otázok, prosím neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať !